Chương trình song ngữ
Chương trình song ngữ của chúng tôi
 Chương trình song ngữ của chúng tôi
Thời điểm lý tưởng để trẻ học Anh ngữ-Lứa tuổi mầm non
Dựa trên nghiên cứu phát hiện của tiến sĩ Maria Montessori về Đặc điểm  “trí tuệ thẩm thầu” và “Các giai đoạn nhạy cảm” về ngôn ngữ của trẻ, cùng vớ những nghiên cứu khoa học mới hơn đã chỉ ra rằng thời điểm tốt nhất để trẻ em học một ngôn ngữ khác là trong vòng 3 - 4 năm đầu đời. Việc học ngoại ngữ trong giai đoạn này cũng giống và dễ dàng, tự nhiên như việc học ngôn ngữ đầu tiên, tiếng mẹ đẻ. Nếu để trẻ được “tắm” trong môi trường của bất cứ một ngôn ngữ nào, trẻ sẽ hấp thụ ngôn ngữ đó. Cùng một lúc, trẻ có thể học được tối đa 5 ngôn ngữ khác nhau.
Thông tin tuyển sinh

Video tiêu biểu
Kỹ Năng Sống Mầm Non
Kỹ năng sống Mầm non - Không mở cửa cho người lạ

Sổ tay phụ huynh
Đăng ký Email để nhận tin

Liên kết Facebook