Mối liên hệ phụ huynh và trẻ
Mối liên hệ chặt chẽ với phụ huynh trong suốt quá trình chăm sóc và nuôi dạy trẻ
-Chúng tôi thương xuyên tổ chức các hội thảo để giới thiệu về phương pháp giảng dạy tại trường với quý phụ huynh để cùng với quý vị nuôi dạy con một cách thống nhất giúp con có được cảm giác an toàn, sự ổn định và đạt được sự phát triển tối ưu.
Thông tin tuyển sinh

Video tiêu biểu
Kỹ Năng Sống Mầm Non
Kỹ năng sống Mầm non - Không mở cửa cho người lạ

Sổ tay phụ huynh
Đăng ký Email để nhận tin

Liên kết Facebook